Těšíme se na Vás na MEGA eventu

Megaevent začíná za:

Borotín
Borotín patří mezi nejstarší obce Táborska a již ve 12. století je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Jedna z větví tohoto rodu - páni z Landštejna - vybudovala na nedalekém skalním ostrohu nad potokem Tismenicí strážní hrad.

Barokní dvůr

Hospodářský dvůr, který leží naproti zřícenině hradu, je od roku 2003 kulturní památkou. Dvůr patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v  jihočeském regionu a z  hlediska své urbanistické polohy zřejmě nemá obdoby.
Starý zámek
Prvním známým majitelem hradu byl Mikuláš z Borotína, který je zde zmiňován roku 1356. Rod pánů z Borotína po něm hrad vlastnil téměř sto let. Během husitských válek na hradě sídlil Mikuláš, který byl od roku 1426 husitským hejtmanem, ale později přešel na stranu císaře Zikmunda. 
Vyhledávání